Chủ đề công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021-2022 : "THIẾU NHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH "HỌC TỐT, CHĂM NGOAN - VUI KHỎE - AN TOÀN"
Thứ sáu, 3/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 239

Bài giảng môn Toán lớp 2 - Bài: Bảng chia bốn, một phần bốn

Bài giảng môn toán lớp 2 - Bài bảng chia bốn, một phần bốn. Cô Nguyễn Thị Kim Trang lớp 2/1

<iframe width="100%" height="435" src="https://www.youtube.com/embed/d9VZdT0X35s" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
" title="Bài giảng môn Toán lớp 2 - Bài: Bảng chia bốn, một phần bốn" allowfullscreen>
Tác giả: Mai Văn Cẩn

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87