Chủ đề công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021-2022 : "THIẾU NHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH "HỌC TỐT, CHĂM NGOAN - VUI KHỎE - AN TOÀN"

Hiệu trưởng

Phạm Thị Thùy Trang
Phạm Thị Thùy Trang

Ngày sinh: 16/12/1973

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 01235646499 - 0947779785

Email liên lạc: thuytrang.q2.tphcm@moet.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thùy Mai
Vũ Thùy Mai

Ngày sinh: 29/4/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hóa

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0985996965

Email liên lạc: lvmaithy811@gmail.com