Chủ đề công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021-2022 : "THIẾU NHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH "HỌC TỐT, CHĂM NGOAN - VUI KHỎE - AN TOÀN"
Thứ hai, 14/6/2021, 22:17
Lượt đọc: 1966

Kế hoạch Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022 Trường Tiểu học An Bình

Căn cứ Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm học 2021 - 2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; Căn cứ Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành tiêu chí trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và tình hình thực tế của nhà trường, Trường Tiểu học An Bình xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022 như sau (phụ huynh vui lòng tải file đính kèm. Mọi thắc mắc, phụ huynh có thể liên hệ số điện thoại văn phòng trường và số điện thoại tư vấn tuyển sinh trong mục TUYỂN SINH)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 88/KH-TiHAB

Thành phố Thủ Đức, ngày 12 tháng 6 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022

 

Căn cứ Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm học 2021 - 2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành tiêu chí trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào tình hình nhân sự và cơ sở vật chất hiện có, Trường Tiểu học An Bình xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

I. YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

1. Tuyên truyền chủ trương tuyển sinh đầu cấp của thành phố Thủ Đức và của trường đến phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; thực hiện tuyển sinh đúng kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các văn bản hướng dẫn của phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học bắt buộc.

3. Tuyển sinh theo nguyện vọng của phụ huynh học sinh cư ngụ trên địa bàn thành phố Thủ Đức (khu vực 1); đảm bảo các tiêu chí xây dựng mô hình Tiên tiến - Hội nhập quốc tế theo Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với mức phí không quá 1.500.000đ/tháng cho khoản thu thỏa thuận đảm bảo các yêu cầu hoạt động của mô hình.

Ưu tiên phụ huynh có nhu cầu và có điều kiện cho học sinh theo học mô hình trường tiên tiến, hiện đại; học sinh có khả năng học tập để đạt phẩm chất, năng lực và tiếng Anh, Tin học theo chuẩn quy định.

4. Đẩy mạnh dạy học Tiếng Anh tăng cường; tiếp tục triển khai thực hiện dạy học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình giáo dục Anh và Việt Nam (gọi tắt là chương trình tiếng Anh tích hợp) trên tinh thần tự nguyện.

5. Thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn phòng chống dịch Covid trong quá trình tổ chức, thực hiện công tác tuyển sinh.

II.  PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Chỉ tiêu:

- Trường dự kiến tuyển sinh 07 lớp 1 với sĩ số học sinh/lớp theo quy định trong đó có ít nhất 02 lớp Tiếng Anh tích hợp, còn lại là các lớp Tiếng Anh tăng cường.

- Đảm bảo 100% học sinh học 2 buổi/ngày để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2. Độ tuổi:

- Trẻ 06 tuổi (sinh năm 2015).

- Trường không nhận học sinh sớm tuổi.

3. Điều kiện đăng ký tuyển sinh lớp 1:

- Trường tuyển sinh không theo phân tuyến, trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh.

- Học sinh có hộ khẩu hoặc tạm trú trên địa bàn thành phố Thủ Đức (khu vực 1, Quận 2 cũ).

- Ưu tiên phụ huynh có nhu cầu và có điều kiện cho học sinh theo học mô hình trường tiên tiến, hiện đại; học sinh có khả năng học tập để đạt phẩm chất, năng lực và tiếng Anh, Tin học đảm bảo các tiêu chí đầu ra của mô hình Tiên tiến - Hội nhập quốc tế.

- Kinh phí tham gia học tại trường sẽ được trường thực hiện mức thu của Đề án “Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế” không quá 1.500.000đ/tháng/học sinh cho khoản thu thỏa thuận. 

Ghi chú: Kinh phí trên không bao gồm các khoản: phí tổ chức bán trú, phí học chương trình tiếng Anh tích hợp, phí tham gia thi cấp các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Starters, Movers và Flyers (hoặc các chứng chỉ tương đương) và các chứng chỉ tin học IC3 Spark sau mỗi giai đoạn học tập để đạt chuẩn đầu ra theo quy định và đảm bảo đủ năng lực học tiếp mô hình trường tiên tiến - hiện đại ở bậc học trên và phí tham quan học tập ngoại khóa ngoài nhà trường.

4. Thành phần hồ sơ:

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản photo hộ khẩu kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản photo hộ khẩu có chứng thực;

- Giấy xác nhận tạm trú của công an địa phương có ghi thời gian tạm trú (đối với trường hợp tạm trú);

- Giấy báo nhập học lớp 1 (bản photo);

- Đơn xin học lớp 1 (theo mẫu riêng của trường);

- Đơn xin học bán trú;

- Đơn xin học lớp 1 chương trình tiếng Anh tích hợp (nếu có nhu cầu).

Lưu ý: Trường không nhận hồ sơ nếu không đầy đủ và không hợp lệ.

5. Qui trình thực hiện tuyển sinh

- Phụ huynh muốn đăng ký học mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập tại Trường Tiểu học An Bình thì thực hiện như sau:

1. Bước 1: Tư vấn tuyển sinh

- Thời gian: Từ ngày 21/6/2021 đến 30/6/2021

- Cách thức thực hiện:

+ Phụ huynh vào Cổng thông tin điện tử (website) của Trường Tiểu học An Bình tại địa chỉ http://thanbinh.hcm.edu.vn

Tại mục TUYỂN SINH, phụ huynh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường.

+ Phụ huynh liên hệ với Trường Tiểu học An Bình để được tư vấn cụ thể về Chương trình giáo dục nhà trường, lộ trình thực hiện các kế hoạch giáo dục, mức phí thỏa thuận,…(số điện thoại của tổ tư vấn được công khai trên các trang thông tin của trường).

2. Bước 2: Phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến

          - Thời gian: Từ ngày 01/07/2021 đến 15/7/2021

- Cách thức thực hiện:

          + Phụ huynh đăng ký thông tin học sinh vào trường đã được phân tuyến theo đúng hướng dẫn để đảm bảo có chỗ học.

          + Phụ huynh có nhu cầu đăng ký học Trường Tiểu học An Bình, truy cập vào đường link: http://bit.ly/tu-van-tuyen-sinh-lop-1-anbinh để cập nhật danh sách và bổ sung các tiêu chí cần thiết để được tư vấn, hướng dẫn theo kế hoạch tuyển sinh của trường.

          3. Bước 3: Phụ huynh nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp

3.1. Đối với học sinh có tên trong danh sách phân tuyến vào trường khác

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 12/7/2021 đến 16/7/2021 (thời gian có thể thay đổi tùy thuộc tình hình diễn biến của dịch bệnh).

- Cách thức thực hiện:

+ Phụ huynh trực tiếp đến Trường Tiểu học An Bình nộp hồ sơ theo thời gian cụ thể trong tin thông báo của trường.

+ Trong thời gian này, trường tiếp tục tư vấn trực tuyến nhằm hạn chế tiếp xúc để phòng chống dịch bệnh.

3.2. Đối với học sinh không có tên trong danh sách phân tuyến của Ban Chỉ đạo tuyển sinh thành phố Thủ Đức:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 19/7/2021 đến 27/7/2021 (có thể thay đổi tùy thuộc tình hình diễn biến dịch bệnh).

- Cách thức thực hiện:

+ Phụ huynh liên hệ với địa phương nơi cư trú để được cập nhật danh sách và cấp mã hồ sơ. Sau đó, phụ huynh đăng ký thông tin học sinh vào trường đã được phân tuyến theo đúng hướng dẫn.

+ Phụ huynh liên hệ với Trường Tiểu học An Bình để được tư vấn cụ thể về Chương trình giáo dục nhà trường, lộ trình thực hiện các kế hoạch giáo dục, mức phí thỏa thuận,…

+ Phụ huynh trực tiếp đến Trường Tiểu học An Bình nộp hồ sơ theo thời gian cụ thể trong tin thông báo của trường.

+ Căn cứ tình hình thực tế, nếu còn chỉ tiêu, nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ và lập danh sách.

4. Bước 4: Xét duyệt hồ sơ

- Từ ngày 15/7/2021 đến 16/7/2021: Trường thực hiện tổng hợp, phân loại, sắp xếp hồ sơ; chuyển toàn bộ hồ sơ và file dữ liệu đợt 1 về Ban Chỉ đạo tuyển sinh các lớp đầu cấp thành phố Thủ Đức.

- Từ ngày 28/7/2021 đến 29/7/2021: Trường thực hiện tổng hợp, phân loại, sắp xếp hồ sơ; chuyển toàn bộ hồ sơ và file dữ liệu đợt 2 về Ban Chỉ đạo Tuyển sinh các lớp đầu cấp thành phố Thủ Đức.

- Từ 29/7/2021 đến 30/7/2021: Ban Chỉ đạo tuyển sinh các lớp đầu cấp thành phố Thủ Đức tiến hành xét duyệt danh sách học sinh và xét hồ sơ tuyển sinh chương trình Tiếng Anh tích hợp.

- Ngày 31/7/2021: Công bố danh sách học sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ kế hoạch tuyển sinh của thành phố Thủ Đức, nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh; phân công nhiệm vụ cụ thể, kết hợp tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp; xin ý kiến Ban Chỉ đạo kịp thời để giải quyết những trường hợp vướng khó.

- Thông tin tuyển sinh rõ ràng, chuẩn bị biểu mẫu đầy đủ; giải thích cặn kẽ những thắc mắc của phụ huynh.

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh Covid-19;

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt công tác vận động học sinh trong độ tuổi đi học đến trường.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Để Ban Chỉ đạo tuyển sinh các lớp đầu cấp thành phố Thủ Đức có chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời cho công tác tuyển sinh mô hình Trường Tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học An Bình thực hiện chế độ báo cáo kết quả đăng ký tuyển sinh như sau:

- Đợt 1: ngày 15/7/2021.

- Đợt 2: ngày 28/7/2021.

- Thực hiện thống kê số liệu tuyển sinh và kịp thời báo cáo tình hình tuyển sinh về Ban Chỉ đạo tuyển sinh thành phố Thủ Đức thông qua phòng Giáo dục và Đào tạo kịp thời, đúng qui định.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022 của Trường Tiểu học An Bình, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung, yêu cầu của kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc hãy liên hệ Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học An Bình hoặc liên hệ số điện thoại 028.6653.2555 để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT TP (báo cáo);

- BCĐ PCGD phường AP (phối hợp);

- BGH, GV, NV (thực hiện);

- Niêm yết;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thùy Trang

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: Trường Tiểu học An Bình

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163