Chủ đề công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2020-2021: "THIẾU NHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG, TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN"

33/12 đường số 2, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thủ Đức (khu vực 1), Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ cũ: Số 33/12 đường số 2, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích