Chủ đề công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021-2022 : "THIẾU NHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH "HỌC TỐT, CHĂM NGOAN - VUI KHỎE - AN TOÀN"

33/12 đường số 2, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thủ Đức (khu vực 1), Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ cũ: Số 33/12 đường số 2, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh