Chủ đề công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021-2022 : "THIẾU NHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH "HỌC TỐT, CHĂM NGOAN - VUI KHỎE - AN TOÀN"
Thứ sáu, 6/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 1064

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 14 tháng 6 năm 2019

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Giáo dục 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Tác giả: QUỐC HỘI
Nguồn tin: QUỐC HỘI

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164