Chủ đề công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021-2022 : "THIẾU NHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH "HỌC TỐT, CHĂM NGOAN - VUI KHỎE - AN TOÀN"
Thứ ba, 24/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 104

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Căn cứ Luật BHYT ngày 14 tháng 11 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật BHYT ngày 13 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ y tế, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế như sau:

Tác giả: Trường Tiểu học An Bình
Nguồn tin: Cổng TTĐT Chính phủ

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163