Chủ đề công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021-2022 : "THIẾU NHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH "HỌC TỐT, CHĂM NGOAN - VUI KHỎE - AN TOÀN"
Thứ tư, 26/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 107

Văn bản 2141/GDĐT-CTTT ngày 25/6/2019 về hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới tháng 6/2019

Nhằm tiếp tục giáo dục ý thức, tuân thủ, chấp hành pháp luật nâng cao nhận thức về pháp luật của từng cán bộ quản lí, nhà giáo, HSSV- GV-NV trong cơ quan đơn vị; tăng cường hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời cập nhật, rà soát, bổ sung, triển khai và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới từ tháng 2/2019 đến tháng 6/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Thủ trưởng các đơn vị tổ chức, triển khai, thực hiện.

Tác giả: Hiệu trưởng
Nguồn tin: Sở GD&ĐT

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164