Chủ đề công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2020-2021: "THIẾU NHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG, TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN"
Thứ ba, 1/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 363

Hỏi - Đáp về Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/1/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngày 27/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức xây dựng và ban hành Chương trình GDPT mới để nâng cao chất lượng giáo dục thế hệ trẻ, đáp ứng những đòi hỏi của thực tế và bắt kịp xu thế chung của nhân loại. Vậy Chương trình GDPT năm 2018 kế thừa những gì ở chương trình phổ thông hiện hành và có những khác biệt gì? Dưới dây là bài viết Hỏi - Đáp về Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Tác giả: HT
Nguồn tin: Theo Giáo dục và Thời đại

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164